Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56987

Sist oppdatert: 2013-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 97 S (2012-2013), Innst. 389 S (2012-2013)

Beskrivelse: Utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet og anlegg og drift av Polarled utviklingsprosjekt og Kristin gasseksportprosjekt

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3833 7. jun 2013 romertallene I, II, III og IV. Ja 99% (99/100) 1% (1/100) 41% (69/169)