Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 56986

Sist oppdatert: 2013-05-29 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 111 L (2012-2013), Innst. 347 L (2012-2013), Lovvedtak 68 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3646 30. mai 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP og H. Nei 43% (44/102) 57% (58/102) 40% (67/169)
3647 30. mai 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
3648 30. mai 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)