Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56984

Sist oppdatert: 2013-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 25 (2012-2013), Innst. 420 S (2012-2013)

Beskrivelse: Dele for å skape. Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3960 12. jun 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)