Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56983

Sist oppdatert: 2013-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 110 S (2012-2013), Innst. 382 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til sletting av Myanmars gjeld til Norge og inngåelse av garantier for helsetiltak i utviklingsland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3963 12. jun 2013 Innstillingens tilråding, romertallene I og II. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)