Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56980

Sist oppdatert: 2013-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:74 S (2012-2013), Innst. 297 S (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Hans Olav Syversen, Øyvind Håbrekke og Dagrun Eriksen om avvikling av arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3693 4. jun 2013 Forslag nr. 2 på vegne av KrF. Nei 6% (6/98) 94% (92/98) 42% (71/169)
3695 4. jun 2013 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra H Ja 54% (53/98) 46% (45/98) 42% (71/169)
3694 4. jun 2013 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra H Nei 46% (45/98) 54% (53/98) 42% (71/169)