Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56925

Sist oppdatert: 2013-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:61 S (2012-2013), Innst. 280 S (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Knut Arild Hareide og Geir Jørgen Bekkevold om å utvide kommunenes adgang til å ta sosiale hensyn i utformingen av eiendomsskatten

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3690 4. jun 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 22% (20/92) 78% (72/92) 46% (77/169)
3692 4. jun 2013 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.2 fra KrF Ja 71% (70/98) 29% (28/98) 42% (71/169)
3691 4. jun 2013 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.2 fra KrF Nei 29% (28/98) 71% (70/98) 42% (71/169)