Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56897

Sist oppdatert: 2013-05-20 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 99 S (2012-2013), Innst. 306 S (2012-2013)

Beskrivelse: Utbygging og drift av Gina Krog-feltet

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3573 21. mai 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)