Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56895

Sist oppdatert: 2013-05-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 82 L (2012-2013), Innst. 291 L (2012-2013), Lovvedtak 61 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i småbåtloven (bruk av vannscooter)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3560 14. mai 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP og H Ja 60% (59/98) 40% (39/98) 42% (71/169)
3559 14. mai 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP og H Nei 40% (39/98) 60% (59/98) 42% (71/169)
3561 14. mai 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)