Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56889

Sist oppdatert: 2013-05-29 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 92 L (2012-2013), Innst. 346 L (2012-2013), Lovvedtak 70 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringar i straffegjennomføringsloven mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3651 30. mai 2013 Romertall III, § 11 nytt femte ledd og § 42 sjette ledd Ja 57% (58/102) 43% (44/102) 40% (67/169)
3652 30. mai 2013 Romertall I og II, resten av romertall III og romertall IV Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
3653 30. mai 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)