Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56888

Sist oppdatert: 2013-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 107 L (2012-2013), Innst. 315 L (2012-2013), Lovvedtak 76 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3676 3. jun 2013 Innstillingens tilråding Ja 99% (91/92) 1% (1/92) 46% (77/169)
3677 3. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 99% (89/90) 1% (1/90) 47% (79/169)