Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 56887

Sist oppdatert: 2013-05-26 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 100 L (2012-2013), Innst. 314 L (2012-2013), Lovvedtak 64 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3593 27. mai 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 46% (45/98) 54% (53/98) 42% (71/169)
3594 27. mai 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
3595 27. mai 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)