Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56885

Sist oppdatert: 2013-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 91 L (2012-2013), Innst. 312 L (2012-2013), Lovvedtak 75 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3671 3. jun 2013 § 4A-6 a Ja 93% (87/94) 7% (7/94) 44% (75/169)
3673 3. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall I ny § 5-6 c og forslag nr. 1 fra FrP, H og KrF Ja 52% (52/100) 48% (48/100) 41% (69/169)
3672 3. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall I ny § 5-6 c og forslag nr. 1 fra FrP, H og KrF Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
3674 3. jun 2013 Resten av romertall I samt romertall II Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
3675 3. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)