Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56884

Sist oppdatert: 2013-05-26 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 90 L (2012-2013), Innst. 311 L (2012-2013), Lovvedtak 62 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3584 27. mai 2013 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra V Ja 98% (84/86) 2% (2/86) 49% (83/169)
3583 27. mai 2013 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra V Nei 2% (2/86) 98% (84/86) 49% (83/169)
3585 27. mai 2013 Resten av romertall I, samt romertall II og III Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
3586 27. mai 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)