Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56883

Sist oppdatert: 2013-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 87 L (2012-2013), Innst. 299 L (2012-2013), Lovvedtak 74 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringar i helsepersonellova m.m. (utsending av epikrisar og utlevering av teiepliktige opplysningar til bruk i læringsarbeid og kvalitetssikring m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3668 3. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1 fra V Ja 97% (91/94) 3% (3/94) 44% (75/169)
3667 3. jun 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1 fra V Nei 3% (3/94) 97% (91/94) 44% (75/169)
3669 3. jun 2013 Romertallene II til og med V Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
3670 3. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)