Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56882

Sist oppdatert: 2013-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 23 (2012-2013), Innst. 370 S (2012-2013)

Beskrivelse: Digital agenda for Norge IKT for vekst og verdiskaping

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3913 11. jun 2013 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av V. Nei 24% (24/101) 76% (77/101) 40% (68/169)
3914 11. jun 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
3915 11. jun 2013 Komiteens tilråding. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)