Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56878

Sist oppdatert: 2013-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 96 L (2012-2013), Innst. 295 L (2012-2013), Lovvedtak 77 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3711 4. jun 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og V. Nei 40% (39/97) 60% (58/97) 43% (72/169)
3712 4. jun 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
3713 4. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)