Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56877

Sist oppdatert: 2013-06-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 94 S (2012-2013), Innst. 283 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia, undertegnet i London 14. mars 2013

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3707 4. jun 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 23% (23/98) 77% (75/98) 42% (71/169)
3708 4. jun 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)