Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56875

Sist oppdatert: 2013-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 88 L (2012-2013), Innst. 441 L (2012-2013), Lovvedtak 93-96 (2012-2013)

Beskrivelse: Diskrimineringslovgivning (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3886 11. jun 2013 Forslag nr. 1 - 8 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 48% (47/98) 52% (51/98) 42% (71/169)
3887 11. jun 2013 Stor bokstav A, B, C og D. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
3888 11. jun 2013 Lovenes overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)