Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56872

Sist oppdatert: 2013-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 86 L (2012-2013), Innst. 301 L (2012-2013), Lovvedtak 103 (2012-2013)

Beskrivelse: Endring i lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3961 12. jun 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
3962 12. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)