Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56841

Sist oppdatert: 2013-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 7:1 (2012-2013), Innst. 376 S (2012-2013)

Beskrivelse: Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3936 11. jun 2013 Komiteens tilråding. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)