Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56834

Sist oppdatert: 2013-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 77 S (2012-2013), kap. 1733, Innst. 333 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (Tiltak for å styrke samfunnssikkerheten og politiberedskapen), jf. Meld. St. 21 (2012-2013)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3974 13. jun 2013 Komiteens tilråding. Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)