Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56816

Sist oppdatert: 2013-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 21 (2012-2013), Innst. 425 S (2012-2013)

Beskrivelse: Terrorberedskap. Oppfølging av NOU 2012: 14

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3967 13. jun 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP og H. Nei 45% (42/93) 55% (51/93) 45% (76/169)
3968 13. jun 2013 Forslag nr. 2 - 5 og 7 på vegne av FrP. Nei 23% (21/93) 77% (72/93) 45% (76/169)
3969 13. jun 2013 Forslag nr. 6 på vegne av FrP. Nei 44% (41/93) 56% (52/93) 45% (76/169)
3970 13. jun 2013 Komiteens tilråding. Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)