Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56800

Sist oppdatert: 2013-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 4 (2012-2013), Innst. 287 S (2012-2013)

Beskrivelse: Melding for året 2012 fra Sivilombudsmannen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3827 6. jun 2013 Komiteens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)