Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56776

Sist oppdatert: 2013-04-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 80 L (2012-2013), Innst. 255 L (2012-2013), Lovvedtak 50 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i vegtrafikkloven (elektronisk betalingsenhet i kjøretøy)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3498 23. apr 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
3499 23. apr 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)