Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56774

Sist oppdatert: 2013-05-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 84 L (2012-2013), Innst. 292 L (2012-2013), Lovvedtak 60 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i friluftsloven mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3557 14. mai 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
3558 14. mai 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)