Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56770

Sist oppdatert: 2013-05-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 75 L (2012-2013), Innst. 281 L (2012-2013), Lovvedtak 67 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i konkurranseloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3635 28. mai 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 45% (47/105) 55% (58/105) 38% (64/169)
3636 28. mai 2013 komiteens tilråding. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)
3637 28. mai 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)