Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56768

Sist oppdatert: 2013-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 76 L (2012-2013), Innst. 274 L (2012-2013), Lovvedtak 80 (2012-2013)

Beskrivelse: Endring i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3792 6. jun 2013 Midlertidig lov om endring i markedsføringsloven Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
3793 6. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)