Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56699

Sist oppdatert: 2013-05-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 74 S (2012-2013), Innst. 278 S (2012-2013)

Beskrivelse: Noregs deltaking i europeiske romprogram

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3638 28. mai 2013 komiteens tilråding. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)