Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56698

Sist oppdatert: 2013-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 18 (2012-2013), Innst. 372 S (2012-2013)

Beskrivelse: Lange linjer - kunnskap gir muligheter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3854 11. jun 2013 Forslag nr. 24 på vegne av V. Nei 2% (2/95) 98% (93/95) 44% (74/169)
3855 11. jun 2013 Forslag nr. 19 - 23, 25 - 27, 30 og 31 på vegne av KrF og V. Nei 7% (7/100) 93% (93/100) 41% (69/169)
3856 11. jun 2013 Forslag nr. 18 på vegne av FrP. Nei 23% (22/97) 77% (75/97) 43% (72/169)
3857 11. jun 2013 Forslag nr. 11 - 17 på vegne av H, KrF og V. Nei 26% (26/101) 74% (75/101) 40% (68/169)
3858 11. jun 2013 Forslag nr. 7 - 10 og 29 på vegne av FrP, KrF og V. Nei 31% (31/101) 69% (70/101) 40% (68/169)
3859 11. jun 2013 Forslag nr. 6 på vegne av FrP og H. Nei 42% (41/97) 58% (56/97) 43% (72/169)
3860 11. jun 2013 Forslag nr. 1 - 5, 28 og 32 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
3861 11. jun 2013 romertallene I, II, III, IV, V, VI, VII og VIII. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)