Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56696

Sist oppdatert: 2013-05-29 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 15 (2012-2013), Innst. 339 S (2012-2013)

Beskrivelse: Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3639 30. mai 2013 Forslag nr. 11 på vegne av FrP. Nei 23% (23/100) 77% (77/100) 41% (69/169)
3640 30. mai 2013 Forslag nr. 9 på vegne av FrP. Nei 22% (22/102) 78% (80/102) 40% (67/169)
3641 30. mai 2013 Forslag nr. 10 på vegne av FrP. Nei 42% (43/102) 58% (59/102) 40% (67/169)
3642 30. mai 2013 Forslag nr. 2 og 7 på vegne av FrP og H. Nei 41% (42/102) 59% (60/102) 40% (67/169)
3644 30. mai 2013 Forslag nr. 1, 4 - 6 og 8 på vegne av FrP og H. Nei 44% (45/102) 56% (57/102) 40% (67/169)
3645 30. mai 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)