Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 56695

Sist oppdatert: 2013-04-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 71 L (2012-2013), Innst. 268 L (2012-2013), Lovvedtak 52 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3515 29. apr 2013 Romertall I, § 188 nytt tredje ledd Ja 55% (52/94) 45% (42/94) 44% (75/169)
3516 29. apr 2013 Romertall II og III Ja 99% (88/89) 1% (1/89) 47% (80/169)
3517 29. apr 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 99% (89/90) 1% (1/90) 47% (79/169)