Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56693

Sist oppdatert: 2013-03-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 70 L (2012-2013), Innst. 242 L (2012-2013), Lovvedtak 40 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3362 18. mar 2013 Romartall I og II Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
3363 18. mar 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)