Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56691

Sist oppdatert: 2013-05-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 73 S (2012-2013), Innst. 293 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til tiltredelse av den internasjonale Hongkong-konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip av 15. mai 2009

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3562 14. mai 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)