Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56672

Sist oppdatert: 2013-05-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:42 S (2012-2013), Innst. 289 S (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Oskar J. Grimstad, Per-Willy Amundsen, Henning Skumsvoll, Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om å oppheve forbud mot bruk av blyhagl til jakt

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3552 14. mai 2013 Forslag nr. 2 på vegne av FrP. Nei 26% (25/98) 74% (73/98) 42% (71/169)
3554 14. mai 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP, H og KrF Ja 54% (53/98) 46% (45/98) 42% (71/169)
3553 14. mai 2013 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP, H og KrF Nei 46% (45/98) 54% (53/98) 42% (71/169)