Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56610

Sist oppdatert: 2013-04-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 69 L (2012-2013), Innst. 256 L (2012-2013), Lovvedtak 49 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i ekomloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3494 23. apr 2013 Forslag nr. 4 og 5 på vegne av FrP og KrF. Nei 33% (32/98) 67% (66/98) 42% (71/169)
3495 23. apr 2013 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 47% (46/97) 53% (51/97) 43% (72/169)
3496 23. apr 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
3497 23. apr 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)