Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56607

Sist oppdatert: 2013-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 14 (2012-2013), Innst. 384 S (2012-2013)

Beskrivelse: Kompetanse for en ny tid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4108 14. jun 2013 Innstillingens tilråding, romertall I. Ja 95% (90/95) 5% (5/95) 44% (74/169)
4109 14. jun 2013 Romertall II. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)