Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56606

Sist oppdatert: 2013-05-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 68 S (2012-2013), Innst. 273 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 200/2012 av 26. oktober 2012 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømerket (miljømerkeforordninga)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3530 7. mai 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)