Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56482

Sist oppdatert: 2013-05-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:7 (2012-2013), Innst. 264 S (2012-2013)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3568 16. mai 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)