Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56474

Sist oppdatert: 2013-04-01 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 66 L (2012-2013), Innst. 218 L (2012-2013), Lovvedtak 45 (2012-2013)

Beskrivelse: Tillegg til Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3442 2. apr 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 47% (47/101) 53% (54/101) 40% (68/169)
3443 2. apr 2013 Romertall I, Ny § 10-9, § 11-1 og romertall V Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
3444 2. apr 2013 Resten av romertall I, samt romertallene II - IV og VI - IX Ja 54% (55/102) 46% (47/102) 40% (67/169)
3445 2. apr 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)