Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56405

Sist oppdatert: 2013-04-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 65 L (2012-2013), Innst. 266 L (2012-2013), Lovvedtak 51 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3506 29. apr 2013 Forslag nr. 2 på vegne av V. Nei 24% (23/94) 76% (71/94) 44% (75/169)
3507 29. apr 2013 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 24% (23/94) 76% (71/94) 44% (75/169)
3508 29. apr 2013 Romertall I, § 56 a Ja 80% (72/90) 20% (18/90) 47% (79/169)
3509 29. apr 2013 Resten av romertall I samt romertall II Ja 99% (93/94) 1% (1/94) 44% (75/169)
3510 29. apr 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 100% (169/169)