Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56404

Sist oppdatert: 2013-04-01 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 61 S (2012-2013), Innst. 215 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Panama om opplysningar i skattesaker, underskriven i London

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3437 2. apr 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)