Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56403

Sist oppdatert: 2013-04-01 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 62 S (2012-2013), Innst. 216 S (2012-2013)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica av 30. september 1992, undertegnet i Brussel 4. desember 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3438 2. apr 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)