Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56325

Sist oppdatert: 2013-05-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 64 L (2012-2013), Innst. 290 L (2012-2013), Lovvedtak 59 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3555 14. mai 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
3556 14. mai 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)