Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56307

Sist oppdatert: 2014-02-24 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 180 L (2012-2013), Innst. 124 L (2013-2014), Lovvedtak 38 (2013-2014)

Beskrivelse: Endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4615 25. feb 2014 Romertall I, § 78 nytt åttende ledd Ja 93% (86/92) 7% (6/92) 46% (77/169)
4616 25. feb 2014 Resten av romertall I samt romertall II Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
4617 25. feb 2014 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)