Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56267

Sist oppdatert: 2013-12-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 43 (2012-2013), Innst. 33 S (2013-2014)

Beskrivelse: Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4458 6. des 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)