Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56249

Sist oppdatert: 2013-03-20 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 60 S (2012-2013), Innst. 239 S (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet (norsk deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk sokkel)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3426 21. mar 2013 Innstillingens tilråding. Ja 91% (85/93) 9% (8/93) 45% (76/169)