Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 56248

Sist oppdatert: 2013-04-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 59 L (2012-2013), Innst. 253 L (2012-2013), Lovvedtak 46 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3469 16. apr 2013 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP, H og KrF. Nei 45% (44/97) 55% (53/97) 43% (72/169)
3471 16. apr 2013 Alternativ votering mellom romertall I, Ny § 5 a første ledd og forslag nr.3 fra FrP og H Ja 60% (58/96) 40% (38/96) 43% (73/169)
3470 16. apr 2013 Alternativ votering mellom romertall I, Ny § 5 a første ledd og forslag nr.3 fra FrP og H Nei 40% (38/96) 60% (58/96) 43% (73/169)
3473 16. apr 2013 Alternativ votering mellom romertall I, § 7 første ledd og forslag nr.4 fra FrP Ja 78% (73/93) 22% (20/93) 45% (76/169)
3472 16. apr 2013 Alternativ votering mellom romertall I, § 7 første ledd og forslag nr.4 fra FrP Nei 22% (20/93) 78% (73/93) 45% (76/169)
3474 16. apr 2013 Romertall I, §§ 28,29,31 og 31 a Ja 76% (71/93) 24% (22/93) 45% (76/169)
3475 16. apr 2013 Resten av romertall I, samt romertallene II til og med VI Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
3476 16. apr 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)