Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56224

Sist oppdatert: 2013-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 415 S (2012-2013)

Beskrivelse: Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3940 11. jun 2013 Komiteens tilråding. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)