Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 56086

Sist oppdatert: 2013-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 57 L (2012-2013), Innst. 383 L (2012-2013), Lovvedtak 112 (2012-2013)

Beskrivelse: Endringer i forsvarspersonelloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
4105 14. jun 2013 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Ja 53% (52/98) 47% (46/98) 42% (71/169)
4106 14. jun 2013 Innstillingens tilråding, romertallene I og II Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
4107 14. jun 2013 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)