Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 55968

Sist oppdatert: 2013-05-29 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:30 L (2012-2013), Innst. 271 L (2012-2013)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Michael Tetzschner, Gunnar Gundersen, Frank Bakke-Jensen, Ingjerd Schou, André Oktay Dahl og Siri A. Meling om lov om rettssikkerhet ved forvaltningens bruk av tvangsmidler

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
3662 30. mai 2013 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)